En historisk gennemgang:

Traditionen Tro blev oprettet i 1977 som et 7-mand traditionelt jazzorkester af
Frank Hornbak (banjo), Helge Andersen (el-bas) og Leo Bruun (cornet)

Desuden Otto Paulsen (klarinet), Verner Blom (basun), Kaj Haagen (Piano) og August Kruse (trommer)

Kruse erstattes hurtigt af Erling Petersen
I begyndelsen var det et rent "fritidsorkester", som øvede hjemme hos  Hornbak, men efter et års tid var TT klar til den første offentlige fremtræden på et spillested i Ribe.

I 1979 kom Erik Sørensen (klarinet og sang) og Uffe Larsen (klaver) med, idet Paulsen udtræder og Kaj Haagen dør alt for tidligt.

De følgende år slog orkesteret sit navn fast på spillesteder i Esbjerg og omegn, for eksempel "Vikingkælderen" og "Ambolten" i Esbjerg og på Tønderfestivalen.

I 1983 træder Verner Blom ud, og Jens Dalgaard Andersen med på basun, og TT laver sin første pladeindspilning: "På Ambolten"

I 1984 forlader Leo Bruun orkesteret og vi spiller med et par trompetister indtil Ole Toft kommer fast med.

Fra 1985 blev orkesteret fast "tilbehør" på "Kridthusene", både i Esbjerg og i en række andre byer. Vi udvidede desuden vores "territorium" til også at omfatte Nordtyskland, for eksempel Jazzfestivalen i Lübeck.

Fra 1992 - 1994 er Erik Sørensen ude af orkesteret og erstattes imens af Ole Sørensen

I 1990 træder Torsten Andreasen (trompet og kornet) ind i orkesteret i stedet for Ole Toft, som helliger sig sit eget orkester.

I 1993 flytter Jens Dalgaard fra Esbjerg og kommer med i et andet band, så vi får vi Tage "Shorty" Pedersen (basun) med.

1999 får Torsten Andreasen problemer med at kunne nå jobbene, så Aage Mogensen bliver vores nye cornettist.

2000 går Erling og Helge med i 60'er-bandet "Bleverly Brothers" som kører videre som fritidsband ved siden af TT.

I løbet af 2001/2002 bliver jobbene for TT færre og færre - det ender nok med, at vi fortsætter som kvartet/kvintet. I august udtræder Åge Mogensen af orkesteret.

Den 16/10 2002 udtræder Frank Hornbak og vi beslutter, at vi spiller videre som kvintet med Erik, Tage, Uffe, Helge og Erling - og når vi er så heldige, at Torsten Andreasen er klar - som 6-mands orkester.

Hornbak og Mogensen starter i oktober 2002 et nyt orkester under navnet "FH Traditional Jazzband".

Da det ofte er svært at få Uffe med (han er en travl mand) har vi fundet en fremragende "fast vikar", Finn Østergaard.

Midt i 2003 går Uffe på pension og helliger sig familien - Finn Østergaard bliver fast pianist.

I foråret 2004 kommer guitaristen Mogens Henriksen, som har spillet med os en gang i mellem gennem alle årene, med på flere jobs. Vi spiller så som seks mands orkester.

I løbet af 2004 og foråret 2005 ser det ud til, at mængden af jobs falder yderligere (se bare vores spilleplan). Vi spiller nu som regel kun 5 mand. 

Erik Sørensen beslutter i 2005, at jobbet på Dronning Louise den 11/6 bliver hans sidste offentlige fremtræden der, men han holder ikke op med at spille og Traditionen Tro fortsætter ufortrødent som 5-mands orkester med lejlighedsvis trompet.

I påsken 2007 dør Mogens Henriksen efter lang tids svær sygdom. 

Vi spiller nu fast som 5-mands orkester, men kan efter aftale udvides med trompet eller saxofon efter aftale. Vi kan dog også spille færre end 5 mand - ja faktisk helt ned til 1, så vi er enormt fleksible.

I slutningen af 2007 genoptages succesen med frokostjazz på "Paddy-go-Easy", hvor vi starter den nye omgang op og spiller igen i 2008.

På Paddy har vi trompetisten Viggo Lauridsen med, og det ser ud til, at vi vil bruge ham når vi kan.

Det var med stor sorg, at vi erfarede, at vores "gamle" pianist, Uffe Larsen, var afgået ved døden. Det har været et privilegium at have spillet sammen med ham.

Torsten Andreasen faldt pludselig om på gaden efter et hjerteanfald - uforståeligt, så Viggo er nu vores faste trompetist.

Der starter frokostjazz på Underground igen i vinteren 2010/2011. Traditionen Tro er selvfølgelig med igen.

2011 - Alder, sygdom og publikums svigtende interesse gør efterhånden efterspørgslen minimal og Traditionen Tro er klar til at smide håndklædet i ringen her midt i 2012 (men det gør vi ikke).

I september 2012 mistede vi så Erik Sørensen efter lang tids sygdom. Som vores "forsanger" og talsmand er han uerstattelig. Hans lune måde at præsentere orkesteret på, hans sang og hans 

på en gang kraftfulde og følsomme klarinetspil var hans særkende.

Her i efteråret 2013 må vi konstatere, at der er så langt mellem jobbene, at Traditionen Tro i realiteten er stoppet. Det har i hvart falr været 36 spændende år, fyldt med gode minder og god musik.

Hvis nogen stadig synes, at de kan bruge Traditionen Tro, kan man stadig finde ud af hvordan, på vores 'Kontakt' side.

 

 

Mindeside:

(Opdateret 9/8 2013)